Tipy pro život

Světem víry

×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 62
JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 71

Tipy pro život s Bohem

ruce_a_vodaObětavost je kořením služby. Obětavost dává našemu povolání nový rozměr, duchovní rozměr. Obětavost je ta druhá, dobrovolná míle, kterou přidáme k té první, povinné. Je to také ten plášť, co nezištně přidáme ke košili, o kterou jsme žádání (Mt 5,40-41). Obětavost je překročením ekonomických vztahů „má dáti-dal“, které samy o sobě činí z povolání jen obyčejnou práci, jen obyčejné zaměstnání.

pracePán Ježíš Kristus nám dal zvláštní povolání: Hlásat Boží mocné skutky, hlásat Boží aktivní přístup ke světu, k člověku. Bůh má svět rád a zachraňuje ho – rozhlašovat tuto Dobrou Zprávu slovy i činy je naším nejbytostnějším křesťanským Povoláním.

Toto velké Povolání smíme uskutečňovat prostřednictvím našich povolání malých, jako učitelé, lékařky, automechanici, truhláři, obchodníci, jako faráři, jako otcové a matky.

cesta1 Víra je Cesta a Zápas. Život víry proto charakterizuje aktivita: Jít a Bojovat. Jít v Ježíšově jménu za druhými, doprovázet je směrem k nebeskému domovu. Nést touto cestou děti a všechny, kdo ještě nedovedou stát na vlastních nohách. Ve jménu Pána na této cestě bojovat se Zlým, s jeho mocnostmi a silami, chránit při tom slabé a nemocné.

par_prstynkyManželství je Boží institucí začínající sňatkem, při kterém si muž a žena vzájemně dávají slib celoživotní věrnosti před Pánem Bohem i přítomnými svědky a přijímají Boží požehnání.

Křesťanské manželství je společenstvím lásky a úcty v oblasti duchovní, duševní i tělesné. Tělesné soužití muže a ženy patří do manželství a předpokládá duchovní a duševní souhru. Sexuální život před manželstvím nebo mimo manželství je hříchem a narušuje manželské vztahy.

pubertaKonfirmace navazuje na křest a opravňuje k přijímání Večeře Páně. Ve křtu jsme se stali dětmi Božími a konfirmace nás vede k tomu, abychom výsadu Božích dětí prožívali v naději zjevení Božího království. Svátost křtu i Večeře Páně souvisí se smrtí a vzkříšením Pána Ježíše (Ř 6,3-6; 1 K 11,26). Konfirmace spojuje obě svátosti a podněcuje, vyzbrojuje a zavazuje věřící k následování Ježíše Krista v novotě života. Život s Kristem má svůj cíl v Božím království.

srdce_rucePředkládáme vám soubor pomocných otázek, které mají přispět ke hledání odpovědi na tak závažnou otázku, jako je výběr vhodného partnera pro celoživotní soužití v manželství.

Výsledky odpovědí Vám ovšem neprozradí, ani zda jste volili správně životního partnera, tím méně, zda bude Vaše manželství úplně šťastné. Tento dotazník má být jen pobídnutím ke kritickému pohledu na partnera i na sebe. Otázky svým mluvnickým tvarem směřují sice výlučně na partnera, ale stejně tak je můžete obrátit na sebe.

stari_nemocPo období velkých duchovních i tělesných výkonů, schopnosti nést velké břímě zodpovědnosti, začíná člověk pozorovat, že jeho výkonnost klesá. Ztrácí pružnost v rozhodování, nové podněty a nápady jsou zřídkavé, častěji zapomíná, nedokáže se soustředit, žije vzpomínkami z dětství. Začíná cítit, že je pozvolna odsouván ze společnosti (např. odchodem do důchodu), dostavuje se pocit, že se už přesouvá na druhé či třetí místo v životě.

volny_casKřesťan pilně pracuje, ale rovněž dbá o svěcení svátečních dnů. Není zahalečem ani „workoholikem“. Pán Bůh ustanovil den odpočinutí, v němž máme nejen nepracovat, ale rovněž dbát na posvěcení života(1Te 4,3.7) slyšením Božího slova, přijímáním Večeře Páně a společným oslavováním Pána Boha v jeho církvi.

mod1 S pojmem konfirmace se v běžném jazyce takřka nesetkáme. Snad jen při cestování letadlem, když je nutno let takzvaně „konfirmovat“. Tento výraz používaný v letecké dopravě například v anglicky mluvících zemích znamená, že sice máte zakoupenou letenku, ale před letem musíte u letecké společnosti potvrdit, kterým konkrétním spojem poletíte. Konfirmace, latinsky confirmatio, tedy znamená potvrzení.

01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Zrada lásky

„Láska nikdy nezanikne. Proroctví - to pomine; jazyky - ty ustanou; poznání - bude překonáno.“ 1. Korintským 13:8 V listě Korintským se...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

09.08.2018
12.08.2018

18:00
13:00

9
10.11.2018
8:00
15:00

10
Nenalezeny žádné události
 alt=